Klachtenprocedure

 

Klachten zijn voor Dogs4fun een waardevolle bron van informatie met betrekking tot de kwaliteit van het functioneren en het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Dogs4fun heeft. Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Dogs4fun

 

Algemeen

Dogs4fun is er als gedragstherapeut/hondentrainer bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – indien nodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

 

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Dogs4fun.

 

Algemene richtlijnen

 • Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
 • U mag verwachten dat Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Dogs4fun de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Dogs4fun om dit u ook als zodanig te laten ervaren.
 • Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:
  - snelle behandeling en herstel van fouten
  - duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
  - respect, openheid en hulpvaardigheid

 

Mondelinge klachten

 • Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door Dogs4fun. Is dit niet mogelijk, dan wordt u korte tijd later door ons benadert, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.
 • Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met Dogs4fun een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.

 

Schriftelijke klachten

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.